Aanbod diagnostiek

Ouders proberen hun kind alle kansen te geven om zich tot een persoon te ontplooien die zich goed in zijn vel voelt. Op sommige vlakken ontwikkelen kinderen zich zonder zorgen, maar bepaalde aspecten kunnen wat minder vanzelfsprekend zijn. Misschien heeft uw kind moeite om uit te leggen wat het bedoelt, of krijgt het zijn gevoelens niet gemakkelijk onder controle. Of misschien maakt u zich zorgen omdat uw kind vaak ruzie heeft met anderen.

Wij gaan graag samen met u op zoek naar de krachten van uw kind, uzelf en jullie als gezin. We proberen om samen te werken naar een evenwicht waar iedereen zich goed bij voelt.

We doen dit door eerst met jullie te gaan zoeken: wat is er aan de hand? Waarom zijn jullie bezorgd, waar heeft uw kind last van? Hoe staat dat de ontwikkeling van uw kind in de weg? Wat zou er moeten gebeuren om daar een uitweg in te vinden? Op welke sterktes bij uw kind zelf, jullie als gezin en jullie omgeving kunnen we daarvoor beroep doen? Eens we daar helderheid in gevonden hebben, gaan we verder met jullie op zoek: wat kunnen we doen om evenwicht te brengen? Hoe kunnen wij daarin van betekenis zijn? Hebben we nog andere mensen nodig om de krachten mee te bundelen? We stellen samen een plan op wat er kan gebeuren.

We richten ons voor diagnostiek in de eerste plaats tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (of zesde jaar secundair onderwijs) en hun gezin. Onze specialisatie ligt bij ontwikkelingsproblemen zoals autismespectrumstoornis en ADHD.

Het multidisciplinair onderzoek kan bestaan uit een:

  • startgesprek
  • ontwikkelingsanamnese (oudergesprek)
  • psychologisch onderzoek
  • (school)observatie
  • ergotherapeutisch onderzoek
  • sociaal-communicatief onderzoek
  • kinderpsychiatrisch onderzoek
  • teambespreking
  • adviesgesprek

Het advies wordt eerst met de ouders besproken. Later kan er ook een adviesgesprek komen met het kind of de jongere, op zijn of haar maat.

Indien de ouders dit willen, kan er een ronde tafel met school, CLB of andere betrokkenen georganiseerd worden.