Een eerste afspraak in onze praktijk Corligo kunt u zelf maken via:

Ook voor kinderpsychiatrische opvolging maakt u eerst een afspraak met één van de psychologen of orthopedagogen. U wordt dan sneller geholpen. Zij maken voor u een afspraak bij dr. Vanhamme.


Werd u reeds vroeger geholpen door één van onze medewerkers en wil u die behandeling of begeleiding in Corligo verderzetten, mail dan naar info@corligo.be met vermelding van: naam van patiënt/cliënt – geboortedatum – plaats/organisatie en datum van laatste afspraak met onze medewerker. De betrokken medewerker zal dan met u contact opnemen.


Door de vele vragen is er geregeld een lange wachttijd voor een eerste afspraak. Wie een dringende vraag heeft naar ondersteuning, laat de persoon die naar ons verwees (bijvoorbeeld huisarts, CLB-medewerker) een mail sturen naar info@corligo.be. We bekijken dan of we sneller een afspraak kunnen voorzien.
​De wachttijd voor diagnostiek loopt op dit moment op tot bijna 6 maanden na het aanmeldingsgesprek.
Voor de opstart van een begeleiding of therapie is er nauwelijks een wachttijd. Wie dus enkel een vraag naar begeleiding heeft, stuurt best een mail naar info@corligo.be. We bekijken dan samen hoe we verder afspreken.


Wat zijn na de aanmelding de mogelijkheden?

Tijdens de aanmelding bespreken we de hulpvraag en bekijken we de mogelijkheden om hier een antwoord op te vinden:

1.   Diagnostiek: Uw kind komt op de wachtlijst voor diagnostiek. Een maand voor de onderzoeken wordt u gecontacteerd door een medewerker om de onderzoeksdata vast te zetten. Dit is steeds overdag.
Om voor iedereen een kwaliteitsvolle aanpak te kunnen garanderen, zijn we genoodzaakt om voor multidisciplinaire diagnostiek te werken met wachtlijsten. We proberen u bij de aanmelding hierop een zicht te geven. Onze wachtlijst wordt maximaal een half jaar vooruit ingevuld.

2.   Begeleiding of therapie: Uw vraag naar begeleiding of therapie wordt op de teamvergadering besproken. Rekening houdend met uw verwachtingen zal één van onze medewerkers samen met u deze begeleiding of therapie opstarten.

Voor meer informatie over begeleidingen en therapieën: zie Aanbod begeleiding.

3.  Kinderpsychiatrische opvolging: Tijdens de aanmelding kan een moment vastgelegd worden voor een consultatie bij de kinderpsychiater dr. Vanhamme.