Een eerste afspraak in onze praktijk Corligo kunt u zelf maken via:

Ook voor kinderpsychiatrische opvolging maakt u eerst een afspraak met één van de psychologen of orthopedagogen. U wordt dan sneller geholpen. Zij maken voor u een afspraak bij dr. Vanhamme.

Werd u reeds vroeger geholpen door één van onze medewerkers en wil u die behandeling of begeleiding in Corligo verderzetten, mail dan naar info@corligo.be met vermelding van: naam van patiënt/cliënt – geboortedatum – plaats/organisatie en datum van laatste afspraak met onze medewerker. De betrokken medewerker zal dan met u contact opnemen.


Wat zijn na de aanmelding de mogelijkheden?

Tijdens de aanmelding bespreken we de hulpvraag en bekijken we de mogelijkheden om hier een antwoord op te vinden:

1.   Diagnostiek: Uw kind komt op de wachtlijst voor diagnostiek. Een maand voor de onderzoeken wordt u gecontacteerd door een medewerker om de onderzoeksdata vast te zetten. Dit is steeds overdag.
Om voor iedereen een kwaliteitsvolle aanpak te kunnen garanderen, zijn we genoodzaakt om voor multidisciplinaire diagnostiek te werken met wachtlijsten. We proberen u bij de aanmelding hierop een zicht te geven. Onze wachtlijst wordt maximaal een halfjaar vooruit ingevuld. Indien wij geen aanbod kunnen doen voor multidisciplinaire diagnostiek binnen het halfjaar, verwijzen we door.

2.   Begeleiding of therapie: Uw vraag naar begeleiding of therapie wordt op de teamvergadering besproken. Rekening houdend met uw verwachtingen zal één van onze medewerkers samen met u deze begeleiding of therapie opstarten.

Voor meer informatie over begeleidingen en therapieën: zie Aanbod begeleiding.

3.  Kinderpsychiatrische opvolging: Tijdens de aanmelding kan een moment vastgelegd worden voor een consultatie bij de kinderpsychiater dr. Vanhamme.