Voor een eerste gesprek kan u telefonisch contact nemen via 055690074. U kan ook zelf een afspraak inboeken via onderstaande link:


De eerste afspraak (intake) vindt plaats bij een lid van het diagnostisch team. We overlopen samen uw hulpvraag en bekijken welk aanbod we voor u kunnen doen. De medewerker bespreekt uw verhaal op de teamvergadering. Hij/zij koppelt achteraf het advies van het multidisciplinair team naar u terug. 

Er is steeds een eerste gesprek (intake of aanmelding) nodig bij een lid van het team, voordat een begeleiding, therapie of onderzoek kan plaatsvinden. Een rechtstreekse aanmelding voor de wachtlijst is niet mogelijk. Werd u reeds vroeger geholpen door één van onze medewerkers en wil u die behandeling of begeleiding in Corligo verderzetten, mail dan naar info@corligo.be met vermelding van: naam van patiënt/cliënt – geboortedatum – plaats/organisatie en datum van laatste afspraak met onze medewerker. De betrokken medewerker zal dan met u contact opnemen. 

 

Wachttijd?  

Voor een eerste gesprek is de wachttijd ongeveer 14 dagen.

Voor de opstart van een begeleiding of therapie is er een beperkte wachttijd.

Voor de start van een multidisciplinair onderzoek wacht je ongeveer zes maanden. (Ondertussen kan er uiteraard onmiddellijk ondersteuning aanvangen.)

 

Wat zijn na de aanmelding de mogelijkheden? 

Tijdens de aanmelding bespreken we de hulpvraag en bekijken we de mogelijkheden om hier een antwoord op te vinden: 

1.   Diagnostiek: Uw kind komt op de wachtlijst voor diagnostiek. Een maand voor de onderzoeken wordt u gecontacteerd door een medewerker om de onderzoeksdata vast te zetten. Dit is steeds overdag.

Om voor iedereen een kwaliteitsvolle aanpak te kunnen garanderen, zijn we genoodzaakt om voor multidisciplinaire diagnostiek te werken met wachtlijsten. We proberen u bij de aanmelding hierop een zicht te geven. Onze wachtlijst wordt maximaal een half jaar vooruit ingevuld. 

2.   Begeleiding of therapie: Uw vraag naar begeleiding of therapie wordt op de teamvergadering besproken. Rekening houdend met uw verwachtingen zal één van onze medewerkers samen met u deze begeleiding of therapie opstarten. 

Voor meer informatie over begeleidingen en therapieën: zie Aanbod begeleiding. 

3. Medische en/of kinderpsychiatrische opvolging: De betrokken medewerker bekijkt wie van de artsen tegemoet kan komen aan uw vraag en plant een afspraak in bij de arts.