Team

An-Katrien


An-Katrien Van Overmeire behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek in 2010 en ging aanvankelijk aan de slag met volwassenen met een mentale beperking als woonbegeleidster.

Later werkte ze met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen in een residentiële setting, waar ze zich vooral kon verdiepen in autismespectrumstoornissen. In die voorziening vervulde zij ook enkele jaren de functie van teamcoördinator. Daarnaast ging zij ook werken in een multidisciplinaire praktijk waar zij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychosociale problemen individueel begeleidde.  

Haar bijkomende opleiding tot mindfulness kindertrainer en langdurige vorming contextuele counseling vormen hierbij grote bronnen van inspiratie.  

Momenteel werkt An-Katrien eveneens als gezinsbegeleider in Tanderuis. 

Contactgegevens: an-katrien.vanovermeire@corligo.be

Bart

Bart Van de Water  is in 1997 afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs en in 2004 als klinisch orthopedagoog aan de Universiteit Gent. 

Eerst als leerkracht, eveneens als opvoeder en gezinsbegeleider, maar vooral 14 jaar als CLB-medewerker heeft hij vele kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij de verscheidene moeilijkheden die het leren, het leven en het opvoeden kunnen opleveren. Sinds 2019 jaar is hij voltijds zelfstandig. 

Bart is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding van ASS, gedragsmoeilijkheden (ADHD, ODD, CD), emotionele problemen (motivatie, verlies) en leerproblemen (aandacht en concentratie, intelligentie). Daarnaast heeft hij ook uitgebreid kennis van het onderwijslandschap. 

Kenmerkend voor de diagnostiek en de begeleiding bij Bart is zijn handelingsgericht samenwerken en zijn oplossingsgericht denken, samen met de cliënt en zijn omgeving. 

Contactgegevens: bart.vandewater@corligo.be

Benedicte

Benedicte Van Acker is afgestudeerd als professioneel bachelor in de ergotherapie.  

Meteen na haar studies deed ze veel ervaring op binnen de fysieke revalidatie in het UZ Gent. Na 6 jaar binnen de fysieke revalidatie en 2 postgraduaten ging ze aan de slag als zelfstandige ergotherapeut, hippotherapeut en equicoach. 

Als zelfstandige heeft ze zich verder geschoold binnen de INPP reflexintegratie en talrijke bijscholingen rond het werken met kinderen en ontwikkelingsstoornissen (autisme, psychomotoriek, schoolse vaardigheden, enzoverder).
Binnen Corligo richt ze zich op (fijne en grove) motorische vaardigheden, schoolse vaardigheden zoals schrijven en rekenen en visueel-ruimtelijke vaardigheden. 

Contactgegevens: benedicte.vanacker@corligo.be

Delphine

In 2015 rondde Delphine Vanhamme haar opleiding als kinder- en jeugdpsychiater af, na een gevarieerd assistentschap op zowel residentiële als ambulante diensten te Tienen, Pittem, Aalst en Leuven. 

Delphine volgde de postgraduaatopleiding “gedragstherapie bij kinderen en jongeren” aan de KULeuven. 

Ze is sinds 2015 werkzaam in het ambulante revalidatiecentrum van Ronse, in een kleinschalig residentieel centrum voor kinderen met autismespectrumstoornissen. Vanaf 2019 is ze betrokken in het MFC Wagenschot, campus Heynsdaele. 

In 2018 startte ze met een ambulante praktijk in Oudenaarde. 

Contactgegevens: delphine.vanhamme@corligo.be