Corligo is een multidisciplinair centrum voor diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun gezin of context.

Onze multidisciplinaire diagnostiek en kinderpsychiatrische behandeling richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis, gedragsmoeilijkheden, emotionele problemen of leerproblemen.

De begeleiding en therapieën staan open voor alle leeftijdsgroepen en hun context. Enkele van onze medewerkers komen voor begeleiding ook aan huis. We werken zowel individueel als met een gezin of context.

 

In Corligo starten we vanuit de hulpvraag van de cliënt. We stellen steeds een aanbod op maat voor.

 

We gaan ervan uit dat kinderen, jongeren en (jong)volwassenen altijd leven in een context: hun gezin, school, werk, hobby's, enzoverder. We vinden het belangrijk om met die context aan de slag te gaan. Observatie en begeleiding op verplaatsing behoort daarom tot de mogelijkheden.

Door de vele vragen is er geregeld een lange wachttijd voor een eerste afspraak. Wie een dringende vraag heeft naar ondersteuning, laat de persoon die naar ons verwees (bijvoorbeeld huisarts, CLB-medewerker) een mail sturen naar info@corligo.be. We bekijken dan of we sneller een afspraak kunnen voorzien.
​De wachttijd voor diagnostiek loopt op dit moment op tot bijna 6 maanden na het aanmeldingsgesprek.
Voor de opstart van een begeleiding of therapie is er nauwelijks een wachttijd. Wie dus enkel een vraag naar begeleiding heeft, stuurt best een mail naar info@corligo.be. We bekijken dan samen hoe we verder afspreken.In de praktijk gelden enkele veiligheidsrichtlijnen. We verwachten dat deze, voor ieders gezondheid, strikt worden opgevolgd.

- Kom niet naar de praktijk als je ziek bent!

Ben je ziek of vertoon je symptomen van griep of het corona-virus? Verwittig ons en annuleer je afspraak.

De meest voorkomende symptomen van de ziekte door het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. 

- Kom exact op het uur van je afspraak.

Bel niet vroeger aan, op die manier kunnen we contact met andere cliënten vermijden.

Ben je te vroeg? Wacht buiten of in de auto. 

- Kom alleen met de mensen die noodzakelijk zijn; bespreek dit met je contactpersoon.

Voor begeleidingen of onderzoeken met kinderen of jongeren, vragen we de ouders om hen af te zetten en opnieuw de praktijk te verlaten. Het is momenteel niet mogelijk om (samen met andere gezinsleden) in de wachtzaal te wachten. 

- Was je handen voor de start van een afspraak.

Er is zeep en ontsmettingsgel voorzien in de praktijk. 

- Beperk het gebruik van de toiletten en de gang.  

- Respecteer de afstand van 1,5 meter ten opzichte van onze collega's en andere mensen. 

- Breng voor je zoon of dochter die in begeleiding of voor onderzoek een afspraak heeft, zelf een gepast mondmasker mee.

Op sommige momenten kan de veiligheidsafstand mogelijks niet gerespecteerd worden en zullen we vragen om een mondmasker op te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kinderpsychiater de bloeddruk van je kind wil meten of als er een spelmoment is tijdens een onderzoek. Ook wij zullen dan een mondmasker dragen.