Praktisch

 Een afspraak maken

 Voor een kennismaking kan u telefonisch contact opnemen via 055/690074. U kan ook via de onderstaande link een eerste afspraak inboeken. 

Verloop van de intakeprocedure:

- onze medewerker beluistert uw bezorgdheden en gaat met u na wat uw hulpvraag is.

- we overlopen de mogelijkheden die binnen Corligo geboden kunnen worden en geven u eventueel informatie op papier mee.

- onze medewerker bespreekt uw verhaal op de intakevergadering, er worden eventueel bijkomende ideeën voor hulp besproken.

- onze medewerker koppelt terug naar u en u beslist op welk hulpverleningsaanbod u eventueel wil ingaan.


Wat hebt u nodig voor een eerste afspraak?

Het intakegesprek gaat door met de hulpvrager of zijn/haar ouder(s). Het betreft een eerste kennismaking, dus aanwezigheid van uw kind is niet noodzakelijk. Uw kind is natuurlijk welkom als u inschat dat dat voor hem/haar belangrijk is.

U brengt op het intakegesprek eventuele beschikbare verslaggeving mee. Breng ook zeker de identiteitskaart van uw kind mee, of een klevertje van het ziekenfonds. Als u een hulpvraag naar diagnostiek heeft, vragen we ook om een verwijsbrief van een arts mee te brengen.Plaats van afspraak

Tenzij anders afgesproken vinden gesprekken en onderzoeken plaats in Corligo zelf:

Tivolistraat 121                         Saint-Sauveurstraat 244

9700 Oudenaarde                    9700 RonseTarieven 

Prestatie

Prijs

Terugbetaling

Aanmelding /intake

Dossierstudie

70 euro

70 euro per uur

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit.

Begeleiding of therapie      

         


Gespecialiseerd aanbod vb. EMDR


Gezinsgesprek

70 euro (max. 60 min)

60 euro (max. 45 min)


80 euro (max. 60 min)


80 euro (max. 60 min)

120 euro (max. 90 min)

Per mutualiteit afhankelijk of er een terugbetaling gebeurt.

Begeleiding, therapie of bespreking op verplaatsing (thuis, school, enz.)

140 euro (90min)

+ kilometervergoeding (0.417 euro per km)

Per mutualiteit afhankelijk of er een terugbetaling gebeurt.

Startgesprek

Ontwikkelingsanamnese

Psychologisch onderzoek

Ergotherapeutisch onderzoek

Sociaal-communicatief onderzoek

Observatie op school of gestandaardiseerde vragenlijsten en overleg met school

Kinderpsychiatrisch onderzoek

Adviesgesprek

Telkens met inbegrip van (synthese)verslag en teambespreking

140 euro per gesprek of onderzoek

behalve kinderpsychiatrisch onderzoek 

(zie lager)


Regulier traject: 7+1 onderzoeken


Verkort traject: 3 onderzoeken

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit


Indicatie verkort traject wordt gesteld op basis van de gegevens uit de intake.

IQ-onderzoek (afname en verslag, zonder bespreking)

Bespreking IQ-onderzoek

250 euro

140 euro

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Aandachtonderzoek (afname en verslag, zonder bespreking)

150 euro

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Observatie op verplaatsing

140 euro

+ kilometervergoeding (0.417 euro per km)

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Kinderpsychiatrisch onderzoek met verslag

8,68 euro per gesprek

dr. Vanhamme werkt voor iedereen via de derdebetalersregeling (breng je paspoort en een verwijsbrief van de verwijzende arts mee!)


    


Opgelet! We rekenen een gesprek volledig aan als u niet komt opdagen of als u niet ten laatste 24 uur voor de afspraak annuleert.