Praktisch

Een afspraak maken

 Zie 'Eerste afspraak - aanmelding' voor meer informatie.


Plaats van afspraak

Tenzij anders afgesproken vinden gesprekken en onderzoeken plaats in Corligo zelf:

Baarstraat 16 bus 1

9700 OudenaardeTarieven 

Prestatie

Prijs

Terugbetaling

Aanmelding

Dossierstudie

60 euro

60 euro per uur

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit.

Begeleiding of therapie      

         
EMDR


Gezinsgesprek

60 euro (max. 60 min)

90 euro (max. 90 min)


75 euro (max. 60 min)


75 euro (max. 60 min)

100 euro (max. 90 min)

Per mutualiteit afhankelijk of er een terugbetaling gebeurt.

Begeleiding, therapie of bespreking op verplaatsing (thuis, school, enz.)

120 euro (90min)

+ kilometervergoeding (0.417 euro per km)

Per mutualiteit afhankelijk of er een terugbetaling gebeurt.

Startgesprek

Ontwikkelingsanamnese

Psychologisch onderzoek

Ergotherapeutisch onderzoek

Sociaal-communicatief onderzoek

Adviesgesprek

Telkens met inbegrip van (synthese)verslag en teambespreking

120 euro per gesprek of onderzoek

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

IQ-onderzoek (afname en verslag, zonder bespreking)

250 euro

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Aandachtonderzoek (afname en verslag, zonder bespreking)

150 euro

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Observatie op verplaatsing

120 euro

+ kilometervergoeding (0.417 euro per km)

Geen terugbetaling voorzien door mutualiteit

Kinderpsychiatrisch onderzoek met verslag

8,68 euro per gesprek

dr. Vanhamme werkt voor iedereen via de derdebetalersregeling (breng je paspoort en een verwijsbrief van de verwijzende arts mee!)

Eline Moreaux, jeugdarts, werkt niet geconventioneerd in Corligo.

Korte consultatie (max.30 min)

Langere consultatie (max. 60 min.)

Consult dat deel uitmaakt van een diagnostisch roulement
(Dit consult is telkens met inbegrip van (synthese-) verslag en teambespreking.)

 

 


35 euro


70 euro

 

130 euro      

waarvan telkens 10,31 euro terugbetaald door mutualiteit (14,81 euro bij verhoogde tegemoetkoming)

Tenzij anders afgesproken met de medewerker, wordt onmiddellijk ter plaatse betaald (cash of Payconiq).

Opgelet! We rekenen een gesprek volledig aan als u niet komt opdagen of als u niet ten laatste 24 uur voor de afspraak annuleert.