Missie en visie


Biopsychosociaal welbevinden 

Diagnostiek - Begeleiding - Behandeling  

Multidisciplinair Team

Corligo BV is een multidisciplinaire praktijk waar kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een ontwikkelingsproblematiek onderzocht en behandeld kunnen worden om te bekomen dat zij in hun kracht kunnen staan. Er is zowel diagnostiek als begeleiding en/of behandeling mogelijk door een multidisciplinair team met kinderpsychiater, orthopedagogen, psychologen, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, …

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (of 6e jaar secundair onderwijs) en hun gezin die vastlopen in ontwikkeling en/of emoties.


Hulpvraaggestuurd 

Contextgericht - Krachtgericht 


We werken hulpvraaggeoriënteerd en stemmen ons aanbod af op de vraag van de jongere en zijn gezin.

Omdat kinderen opgroeien in een context, hechten we bijzonder veel belang aan het samenwerken met de omgeving van het kind. In onze werking zit dan ook een aanbod aan het kind maar ook het ganse gezin, het sociaal netwerk, zoals de steunfiguren binnen de school en de hobby’s, zowel binnen diagnostiek als binnen behandeling.

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen krachten en valkuilen. We streven naar een oplossingsgerichte werking, waarbij we beroep doen op de sterktes van het kind en zijn context om moeilijkheden te overwinnen.


Het team is multidisciplinair samengesteld om een zo breed mogelijke kijk te kunnen bieden en
om het antwoord op de hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.

BELANGRIJKE INSPIRATIEBRONNEN

Neuro-sequentieel model

Contextueel gedachtegoed

Default Mode hypothese

Autisme Centraal Methodiek

Krachtgericht werk

Verbindende Communicatie